Strona Główna Cennik Usług Szkolenia i Usługi Nasi Klienci Kontakt
KONTAKT
Telefon biuro: (22) 243 35 76
Telefon komórkowy: 602 122 356
fax: (22) 412 56 12 biuro@bhptechnika.pl
bhptechnika.pl

Szkolenia BHP

Prowadzimy obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe BHP jak również szkolenia studentów I roku studiów.
Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz krótkich filmów video, ułatwiających poszczególnym grupom słuchaczy przyswojenie problematyki bhp, ochrony p.poż oraz pierwszej pomocy. Nasi wykładowcy (posiadający dyplomy ukończenia studiów wyższych w zakresie BHP) dbają o wysoki poziom oraz miłą atmosferę podczas prowadzonych szkoleń.

Proponujemy również szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla: pracodawców, osób kierujących pracownikami, oraz pracowników administracyjno-biurowych
Forma szkolenia polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych pracownikom, a następnie przeprowadzeniu krótszej niż przy innych formach szkolenia prezentacji multimedialnej oraz egzaminu sprawdzającego przyswojenie wiedzy w formie testu.

Wystawiamy wymagane prawem zaświadczenia. W przypadku większych grup rabaty ustalane indywidualnie

Grupy pracowników podlegających obowiązkowym szkoleniom BHP:

Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
To szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych m.in. w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach produkcyjnych, urzędach, spółdzielniach, oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów itp.)

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
To szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w zakładach produkcyjnych ztrudnieni są na stanowiskach robotniczych (ślusarz, malarz itp.).

Dla pracowników administracyjno-biurowych
i innych których praca nie wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. To szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
To szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Pobierz formularz zamówienia szkolenia
Zapoznaj się z cennikiem szkoleń

Materiały dotyczące szkoleń dla naszych klientów. Podaj hasło dostępu do plików:

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie przeciwpożarowe prowadzone jest przez pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Kurs jest skierowany do wszystkich grup zawodowych, a zwłaszcza do osób odpowiedzialnych za przeproadzanie ewakuacji w firmie.
W trakcie szkolenia pracownicy zapoznawani są z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
Na życzenie możliwość rozszerzenia szkolenia o praktyczne pokazy gaszenia ognia przy pomocy gaśnicy, oraz próbną ewakuację.

Czas trwania: 2h-4h
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne certyfikaty
Cena kursu ustalana indywidualnie.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie pierwszej pomocy prowadzone jest przez Ratownika Medycznego posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Kurs skierowany do wszystkich grup zawodowych, a w szczególności dedykowany osobom odpowiedzialnym za apteczki pierwszej pomocy w firmie.
Część teoretyczna prowadzona jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Kurs zakończony pokazem z zastosowaniem manekinów do nauki resuscytacji oraz ogólnie dostępnych środków opatrunkowych.

Czas trwania: 4h-8h
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne certyfikaty
Cena kursu ustalana indywidualnie.

Szkolenie Branżowe, Kursy

W realizacji szkoleń zamkniętych, szkoleń branżowych, kursów księgowości współpracujemy z firmą CFiR.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową.

www.cefir.pl

Stała obsługa firmy w zakresie BHP i PPOŻ

Wykonujemy zadania służb BHP w firmach w oparciu o negocjowane indywidualnie i zawierane na dłuższe okresy czasu umowy.
Oferta stałej obsługi firmy w zakresie BHP skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, a w szczególności do firm zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników.

W świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy - Art. 237/11 w przedsiębiorstwach tych należy utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pakiet usług w ramach outsourcingu może zawierać:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP
 • Okresowe przeglądy stanu BHP ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii stanowisk pracy
 • Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Pełną obsługę postępowań wypadkowych
 • Opracowywanie instrukcji BHP,
 • Pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.,
 • Wyznaczanie szlaków komunikacyjnych,
 • Przeprowadzenie konserwacji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Pomoc w realizacji wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz PIS
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych itp.)
 • Zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowych przepisów prawnych i norm, w tym dyrektyw Unii Europejskiej

 • Ocena Ryzyka Zawodowego

  Analizujemy i dokumentujemy ryzyko zawodowe związane z pracą wykonywaną na ocenianych stanowiskach.

  Sporządzenie Dokumentacji Powypadkowej

 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku
 • Zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego
 • Opracowanie zarządzenia powypadkowego
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Założenie rejestru wypadków przy pracy
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego

  Zapoznaj się z cennikiem usług

 • Copyright © bhptechnika.pl. All rights reserved. Design by Artur Midak Web Templates
  Terms of Use | Privacy Policy